Chriašteľ krasový

Aký je pôvod názvu vtáka „chriašteľ krasový“?

zdroj obrázka: https://www.evaneos.fr/madagascar/voyage/explorer/938-1-tsingys-de-bemaraha/

pôvod názvu vtáka- chriašteľ krasový

Kam siaha pôvod názvu vtáka menom chriašteľ krasový? Chriašteľ krasový je chránený vták a je centrom nášho záujmu.  Ak vás zaujíma táto informácia, tak určite pokračujte v čítaní tohto článku.

Madagaskar je ostrov, ktorý prináleží Afrike. Ostrov je krásny a vskutku zaujímavý z hľadiska živočíšnej ríše (ale nielen kvôli nej). Nachádza sa tu vysoký výskyt endemizmu. Pod slovom endemit rozumieme určitý druh, ktorý sa nachádza na jednom mieste a nikde inde na svete. Národný park Tsingy de Bemaraha je typickým príkladom takéto miesta.

Národný park Tsingy de Bemaraha

Park sa nachádza v severozápadnej časti ostrova v oblasti Melaky. Pozostáva z dvoch krasový plošín, a to Veľká Tsingy a Malá Tsingy. Tieto plošiny tvoria listnaté lesy, savany, jazerá, a iné. Vytvára sa tu jedinečný priestor pre faunu a flóru, ktorej sa tu darí. Park bol vyhlásený v roku 1990 za svetové dedičstvo UNESCO.

Slovo „Tsingy“, ktoré tvorí časť názvu parku a rovnako aj anglického názvu nami sledovaného druhu vtáka, je domorodé madagaskarské slovo.  Znamená: „tam, kde človek nemôže chodiť naboso.“  

Endemická živočíšna ríša

Park je celosvetovo známy a vyhľadávaný turistami. Prečo? Pretože sa tu nachádzajú druhy zvierat, ktoré nikde inde na svete ako tu neuvidíte. Pozorovať tu môžete cicavce, napr. lemurov, západné falanouce, fossy a mongoózy s chvostom. Nachádzajú sa tu aj plazy a obojživelníky, napr. chameleón Antsingy.

Vtáctvo je rovnako bohato zastúpené. Z 96 druhov vtákov je 39 endemických. Možno zmieniť madagaskarského ibisa, chriašteľa krasového a Coquerelova coua.

Záver

Chriašteľ krasový je endemický druh žijúci v parku Tsingy de Bemaraha. Jeho anglický názov je Tsingy Wood Rail. Preto možno dospieť k rýchlemu a jasnému záveru odkiaľ pochádza pôvod názvu „chriašteľ krasový“. Anglický názov pochádza priamo z názvu národného parku. Slovenský názov, resp. prívlastok „krasový“ je odvodený od miesta jeho výskytu a to krasových oblastí.

 

Pokiaľ ste park navštívili alebo viete o niekom, neváhajte nás kontaktovať a poslať nám zaujímavé fotografie, ktoré ste tam zachytili.

 

Poznámka: článok bol vytvorený pre účely školského projektu.

Aký je pôvod názvu vtáka „chriašteľ krasový“?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok