Chriašteľ krasový

Chriašteľ krasový- ohrozenie a Červený zoznam

ilustračný obr. článok 7- chriašteľ k

 

zdroj obrázka: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photography-of-two-hatchling-birds-in-nest-1287828/

Chriašteľ krasový je chránený vták (objavený v roku 2011), ktorý sa nachádza na Červenom zozname, my poznáme jeho ohrozenie. V nasledujúcom článku vám prinášame bližšie informácie o tomto Zozname.

Čo je to Červený zoznam? A prečo sa tam nachádza chriašteľ krasový?

Červený zoznam, celým názvom Červený zoznam ohrozených druhov je zoznam, ktorý vedie a vydáva Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov. Táto organizácia je na medzinárodnej úrovni.  Zaoberá sa ochranou prírody a jej celosvetovo uznávaná skratka je IUCN (z anglického pomenovania International Union for Conservation of Nature).

Z jeho názvu už vyplýva , na čo slúži. Definuje celosvetovo ohrozené druhy živočíchov a rastlín. Do dnešného dátumu organizácia preskúmala viac ako 105 000 druhov (zdroj info-https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics#Figure%202).
Ale určenie presného/ orientačného čísla ohrozených druhov je skutočne zložité. Avšak tým, ktorým hrozí vyhynutie je vyše 28 000. Vtáctvo tvorí 14% zo všetkých hodnotených druhov.

Stupeň ohrozenia

Zoznam, alebo červená listina pozostáva z viacerých kategórií (vyhynuté- Extinct, ohrozené- Threatened a najmenej ohrozené druhy- Least Concern) a stupňov ohrozenia. Na úplnom začiatku je stupeň vyhynutých druhov (EX). Potom sú to vyhynuté druhy vo voľnej prírode (EW). To znamená, že v zajatí ešte existujú nejaké jedince. Nasleduje stupeň kriticky ohrozených druhov (CR), stupeň ohrozených druhov (EN) a zraniteľných druhov (VU). Menej ohrozené druhy sú zaradené v stupňoch- takmer ohrozené druhy (NT) a najmenej ohrozené druhy (LC).

popis ohrozených druhov
zdroj obrázka: https://www.forbio.uio.no/events/courses/2017/Redlisting.html

Kde je zaradený chriašteľ krasový? Aké má ohrozenie?

Vták chriašteľ krasový má ohrozenie, ktoré patrí do stupňa takmer ohrozených druhov, po anglicky Nearly Threatened. Čo to znamená? Znamená to, že nami sledovaný chriašteľ je v kategórií najmenej ohrozených druhov. Tento stupeň označuje druhy, ktorým hrozí možné vyhynutie v dohľadnom čase. Môžu sa teda dostať do kategórie „ohrozených druhov,“  avšak zatiaľ nespĺňajú podmienky pre takéto začlenenie.

Je dôležité, aby sme rešpektovali a zachovávali prírodu. Nezáleží na tom, či daný druh živočícha či rastliny je ohrozený alebo nie je.

Poznámka: článok bol vytvorený na účely školského projektu.

Chriašteľ krasový- ohrozenie a Červený zoznam

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok