Chriašteľ krasový

Mesiac: november 2019

Chriašteľ krasový- ohrozenie a Červený zoznam

Chriašteľ krasový je chránený vták (objavený v roku 2011), ktorý sa nachádza na Červenom zozname, my poznáme jeho ohrozenie. V nasledujúcom článku vám prinášame bližšie informácie o tomto Zozname. Čo je to Červený zoznam? A prečo sa tam nachádza chriašteľ krasový? Červený zoznam, celým názvom Červený zoznam ohrozených druhov je zoznam, ktorý vedie a vydáva Medzinárodná únia na ochranu prírody […]

Zaujímavosti nielen o chriašteľovi krasovom

Zaujímavosti nielen o chriašteľovi krasovom, ale o všetkých vtákoch. Ak vás zaujímajú „pikošky“ z vtáčieho sveta, tak si prečítajte nasledujúci článok. Je plný zaujímavých a nevšedných informácií. Informácií, ktoré vám priblížia pôvod a život všetkých vtáčích druhov, nie len chriašteľa krasové. Preto, aby sme lepšie spoznali chriašteľa krasového, je naozaj dôležité, aby sme sa na danú tému pozreli zo […]

Po stopách chriašteľa krasového

Ako sme pozorovali chriašteľa… Nasledujúci článok je venovaný ceste po vtáčích stopách- po stopách chriašteľa krasového. Skupinka mladých nadšencov, ktorí sa zaujímajú o vtáčí svet sa rozhodla s nami podeliť o zaujímavý príbeh ich výpravy. Ako sa to všetko začalo?  Sme partia, ktorá má rada cestovanie, spoznávanie nových krajín, kultúr a života za hranicami nášho štátu. Okrem toho, sa […]

Chriašteľ krasový- potrava

Dôležité fakty na začiatok… V dostupných zdrojoch sa mnoho informácii o potrave chriašteľa nenachádza. Takmer všetky uvádzajú neznáme dáta pri tejto téme. Preto môžeme len odhadovať, čo tvorí potravu tohto vtáka. Teda, predtým ako sa dostaneme k potrave samotného chriašteľa, poďme si objasniť určité fakty, ktoré sú známe a vďaka nim môžeme prísť k predpokladanému záveru. Vtáky delíme podľa […]

Aký je pôvod názvu vtáka „chriašteľ krasový“?

Kam siaha pôvod názvu vtáka menom chriašteľ krasový? Chriašteľ krasový je chránený vták a je centrom nášho záujmu.  Ak vás zaujíma táto informácia, tak určite pokračujte v čítaní tohto článku. Madagaskar je ostrov, ktorý prináleží Afrike. Ostrov je krásny a vskutku zaujímavý z hľadiska živočíšnej ríše (ale nielen kvôli nej). Nachádza sa tu vysoký výskyt endemizmu. Pod slovom […]

Prejsť na začiatok