Chriašteľ krasový

Domov- CHRIAŠTEĽ KRASOVÝ

Novinka vtáčieho sveta

V živočíšnej ríši je stále mnoho druhov, ktoré ešte neboli ľuďmi objavené. Či sa jedná o cicavce, vodné živočíchy, hmyz alebo o vtáky. Konečné číslo nebudeme asi nikdy poznať. Objavenie nových druhov je typické skôr pre oblasti, ktoré sú celkovo menej prebádané. S novými objavmi sa môžeme stretnúť aj v pomere viac zmapovaných oblastiach. Centrom nášho záujmu je vták, ktorý nesie názov chriašteľ krasový. Avšak, za dôležité považujeme, aby sme predstavili čeľaď, z ktorej pochádza. Na úvod prinášame v skratke zopár informácií o chriašteľovi vodnom, chriašteľovi poľnom, chriašteľovi bodkovanom a chrašteľovi malom. Narozdiel od chriašteľa krasového môžeme spozorovať tieto druhy na území nášho štátu.

Čeľaď chriašteľovité

Do čeľade chriašteľovité a do radu žeriavotvaré patrí chriašteľ vodný.  Jeho latisnký názov je Rallus aquaticus. Ten obýva najmä západnú a strednú palearktídu, severnú časť Afriky a časť Ázie. Severne od Himalájí. Nachádza sa aj na Slovensku. V rámci stupňa ohrozenia patrí do skupiny „najmenej ohrozené druhy“. 

Ďalším vzácnym operencom je chriašteľ poľný (iným názvom chriašteľ chrapkáč). Latinský názov nesie Crex crex. Taktiež sa vyskytuje v palearktickej časti. V Európe sa nachádza vo väčšine krajín po južnú Škandináviu, ojedinele pri Stredozemnom mori a na Pyrenejskom polostrove. Na Slovensku sa vyskytuje prevažne vo východnej časti, na západe len zriedkavo. Jeho stupeň ohrozenia je charakterizovaný ako „zraniteľný druh“. 

Chriašteľ bodkovaný, latinský názov je Porzana porzana.  Je rovnako rozšírený hlavne v palearktickej časti sveta. V Európe, vo východnej časti Strednej Ázie. Na Slovensku žije od nížin po nadmorskú výšku 615 metrov. Konkrétne ho môžeme zachytiť v oblasti Oravskej priehrady, v Turčianskej, Ipeľskej Rimavskej, Lučenskej kotline, Cerovej vrchovine a v Podunajskej a Východoslovenskej rovine.

Chriašteľ malý patrí globálne k najmenej ohrozeným druhom, jeho populácia je stabilná. Avšak, na slovensku patrí do stupňa „zraniteľných druhov“. Jeho latinské pomenovanie je Zapornia parva alebo Porzana parva. Obýva západnú a centrálnu palearktickú oblasť. 

Pre nás najdôležitejší...

Chriašteľ krasový je veľmi vzácny, a preto aj chránený druh vtáka. Jeho latinsky názov je Mentocrex beankaensis a anglický názov je Tsingy Wood Rail. Na slovenských stránkach nenájdete o ňom mnoho informácií.

Je zaujímavý  a jedinečný nielen svojím výzorom, ale aj exotickým miestom výskytu a celkovo životom, ktorý vedie.  Doposiaľ bol pre väčšinu ľudí neznámy. A tak Vám prinášame túto stránku vo forme blogu. Na nej sa môžete dozvedieť nevšedné informácie o tomto krásnom a ojedinelom operencovi. Bol objavený v roku 2011, teda možno tvrdiť, že je pomerne novoobjavený vtáčí druh. Je to novinka vo svete okrídlených stvorení. V zápätí bol zapísaný do zoznamu chránených zvierat, vzhľadom na jeho celosvetovo nízku populáciu.  

Ak Vás zaujímajú rôzne informácie z vtáčieho sveta, tak si prečítajte články z nášho blogu. Z jednotlivých článkov sa dozviete množstvo zaujímavých faktov o tomto unikátnom chriašteľovi. Zaoberáme sa editovaním obsahu, napríklad o príbehu jeho objavenia či o jeho stravovacích návykoch. Taktiež sa venujeme informáciám, ako je výzor a miesto výskytu. S miestom výskytu súvisí aj jeho výstižne pomenovanie, a teda pôvod a dôvod jeho názvu, a iné. 

Na oplátku, si aj my radi prečítame návrhy na nové články či dotazy k článkom od Vás. Môžete nám ich posielať na náš mail alebo nás telefonicky kontaktovať. Ak máte fotografie chriašteľa krasového, rovnako nám ich neváhajte zaslať. 

Najnovšie články

Všetky články sú dostupné na našom blogu. 

Poznámka- stránka bola vytvorená za účelom školského projektu.

Prejsť na začiatok